Пърни бюлетин

Проектът DigiRUR пусна първия си бюлетин относно първите дейности по проекта. Научете за проекта и живите лаборатории, които се проведоха във всички страни партньори и имаха за цел да осигурят обратна връзка на консорциума на DigiRUR относно планираните действия и да дадат възможност на заинтересованите страни да визуализират целите на проекта и очакваните резултати.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589