Материали

  1. Екосистема за предприемачество в селските райони – създаване на механизъм за активно включване на заинтересованите страни и изграждане на синергия между местното самоуправление, центровете за професионално обучение и младите предприемачи, чрез които ще се подпомогне развитието на предприемачеството в селските райони като дял от икономиката.
  2. Предприемачество в селските райони в епохата на дигитализация и климатични промени – предоставя информация относно първите предприемачески стъпки и създаването на устойчив бизнес, в контекста на европейските цели и политики и най-вече на Зелената сделка, която ще определя новия икономически модел за Европа до 2050, кохезията, активното включване в демократични процеси и други.
  3. Дигитални инструменти за предприемачи в селските райони – предоставя информация относно първите предприемачески стъпки и създаването на устойчив бизнес, в контекста на европейските цели и политики и най-вече на Зелената сделка, която ще определя новия икономически модел за Европа до 2050, кохезията, активното включване в демократични процеси и други.
  4. Меки умения за предприемачи в селските райони – дава информация относно бизнес комуникацията, разпределяне на времето, вземането на управленски решения и активното гражданско участие.
  5. Уеб платформа за предприемачи в селските райони – онлайн платформа с безплатен достъп, съдържаща учебни материали, дигитален наръчник с видео ръководства, съвети и добри практики за младите предприемачи.
  6. Дигитален наръчник за стартиране на бизнес в селските райони и Мотивидео – съдържа кратка и насочена информация относно създаването и управлението на бизнес в селските райони, провеждане на маркетингово проучване, намиране на ресурси и т.н.

MotiVIDEOS

Мотивационните видеа представляват кратки видеоклипове, разработени от всеки един от партньорите по проекта, съдържащи истории и добри практики от различни предприемачи. Видеоклиповете могат да се използват за мотивация, като пример, който можете да приложите във вашите страни и като форма за съвместни действия.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589