Εταίροι

GuruServices.Biz

Η GuruServices.Biz έχει δεσμευτεί στο να παρέχει πρωτοποριακές, αλλά προπάντων πρακτικές, εφαρμόσιμες, αποτελεσματικές και μετρήσιμες λύσεις για την αύξηση των εσόδων, του μεριδίου αγοράς και των επιχειρηματικών κερδών.

Συστάθηκε από δύο εταίρους, την Εlena Mathiou-Rose και τον Jonathan Rose,  με πλούσια διεθνή επιχειρησιακή και επιχειρηματική εμπειρία που εκτείνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εμπορικών κλάδων, έχει: 1. Την προσωπική αφοσιωμένη προσήλωση σε κάθε λεπτομέρεια και την προσωπική συμμετοχή στο αποτέλεσμα κάθε αποστολής και 2. Συστηματικές επιχειρηματικές πρακτικές και προσεγγίσεις για την εξασφάλιση των υψηλότερων απτών αποτελεσμάτων τόσο όσον αφορά στην ενδυνάμωση και παραγωγικότητα εσωτερικών επιχειρησιακών ομάδων, όσο και στη συνολική επιχειρησιακή απόδοση και ανάπτυξη των πελατών τους στις αντίστοιχες αγορές τους.

Ο σκοπός της GuruServices.Biz είναι να διευκολύνει και να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρηματικές ομάδες πρώτης γραμμής (front line) να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο branding και επιχειρησιακής φήμης / φήμης εμπορικού σήματος (brand), προϊόντων, προϊοντικού χαρτοφυλακίου, εσόδων και κερδών ταχύτερα, με μεγαλύτερη αποδοτικότερο κόστος και πόρων, συνδυάζοντας α) μια «κορυφαία» δοκιμασμένη εργαλειοθήκη, δεξιότητες, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που καλλιεργήθηκαν μέσα από πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία «στην πράξη» με β) μια εξατομικευμένη και «πρακτική» προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους.

Virtual Campus LDA

Virtual Campus LDA – Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παροχής συμβουλών και κατάρτισης στον τομέα της τεχνολογικά ενισχυμένης μάθησης. Με στόχο της την ενεργό προώθηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Γνώσης, μέσω της χρήσης ψηφιακών δεξιοτήτων, τεχνολογιών και πλατφορμών για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται εκτείνεται από παιδιά σχολικής ηλικίας μέχρι ενήλικες, από φοιτητές/ριες μέχρι εκπαιδευόμενους/ες στην επαγγελματική κατάρτιση, εκπαιδευτές/ριες και επαγγελματίες σε διάφορους τομείς. Προσαρμόζει ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οργανώνουμε ηλεκτρονικά μαθήματα, σχεδιάζει και αναπτύσσει περιεχόμενο πολυμέσων, καθορίζει στρατηγικές μάθησης, προωθεί εικονικές κοινότητες για πρακτική εξάσκηση, σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές για κινητά, σοβαρά παιχνίδια και εικονικά περιβάλλοντα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο με πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς, ενώσεις επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνδυάζει την επιχειρησιακή εμπειρία και τη σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με την αγορά, με τις ανάγκες και τα δίκτυα των εργοδοτών/ριων, που συνδέονται με τα παραδοτέα των έργων.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)

Το Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ιδρύθηκε το 1997, και είναι ίδρυμα ιδιωτικού νομικού δικαίου. Ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το πανεπιστήμιό  έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία αναλαμβάνοντας διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και την επιστημονική, πολιτιστική και ανθρώπινη εκπαίδευση των φοιτητών/ριων, καθώς και μέσω της ανάληψης δραστηριοτήτων για την προώθηση του πολιτισμού.

Σήμερα, το πανεπιστήμιο περιλαμβάνει οκτώ σχολές εκτός από τη διδακτορική σχολή. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το UIC Barcelona περιλαμβάνουν συνολικά 15 πτυχία Bachelor´s και ένα ευρύ φάσμα επίσημων και επαγγελματικών μεταπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε όλα αυτά, το UIC προσφέρει μια ιδιαίτερα εξατομικευμένη εκπαίδευση με έντονο επαγγελματικό στοιχείο. Ο διεθνής χαρακτήρας του Πανεπιστημίου αποτελεί βασικό και απαραίτητο χαρακτηριστικό για τους φοιτητές/ριες. Στο πλαίσιο αυτό, το 25% των φοιτητών/ριών μας προέρχονται από το εξωτερικό. Το UIC προσφέρει μεγάλη γκάμα διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών για τους/τις φοιτητές/ριες και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Το UIC Βαρκελώνης διαθέτει δύο Πανεπιστημιουπόλεις. Στην Πανεπιστημιούπολη της Βαρκελώνης στεγάζονται οι σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών Επικοινωνίας, Νομικής, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης, καθώς και η Σχολή Αρχιτεκτονικής. Στην ίδια Πανεπιστημιούπολη στεγάζονται επίσης το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση και τις Δημόσιες Πολιτικές, το Ινστιτούτο Προηγμένων Οικογενειακών Σπουδών, το Ινστιτούτο Πολυγλωσσίας, καθώς και η Διδακτορική Σχολή.

Στην Πανεπιστημιούπολη Sant Cugat στεγάζονται η Ιατρική Σχολή,  η Σχολή Επιστημών Υγείας και η Οδοντιατρική Σχολή. Βρίσκονται μέσα στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου της Καταλονίας.

Η πρακτική εμπειρία, ιδιαίτερα σε αυτή την Πανεπιστημιούπολη, αποτελεί τη βάση της επιτυχημένης μάθησης. Στην ίδια Πανεπιστημιούπολη στεγάζονται επίσης το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για τη φροντίδα των ασθενών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Βιομηχανικής.

Τον Οκτώβριο του 2016, το Universitat Internacional de Catalunya υπέγραψε την “Ευρωπαϊκή Χάρτα για τους/τις ερευνητές/ριες” και τον “Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών/ριών” με στόχο να ενθαρρύνει και να βελτιώσει την πρόσληψη ερευνητών/ριών και να αποδείξει τη δέσμευσή του στην πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Μάιο του 2018, το Universitat Internacional de Catalunya αναγνωρίστηκε από το EURAXESS με το βραβείο HR Excellence in Research Award.

LAG

LAG: Η LAG Panagyurishte, Strelcha, Lesichovo είναι μια οργάνωση που ενώνει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και το μη κυβερνητικό τομέα τριών αγροτικών δήμων στη Βουλγαρία. 

Η LAG επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και στην αύξηση της κοινωνικής δραστηριότητας του τοπικού πληθυσμού μέσω της διοργάνωσης εκστρατειών, πρωτοβουλιών και εκπαιδεύσεων των εκπροσώπων των τοπικών επιχειρήσεων, του Mη Kυβερνητικού τομέα, των νέων, καθώς και των εκπροσώπων ευπαθών ομάδων, μεταξύ αλλων.

CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ψηφιακή εκπαίδευση. Συνδέεται ανεξάρτητα με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην υποστήριξη των νέων, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στο γραμματισμό του πληθυσμού, στα ψηφιακά εργαλεία, την ψηφιακή εκπαίδευση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

Institute for Technology Transfer and Innovations (ITTI)

Το Ινστιτούτο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ITTI) είναι ένα κέντρο που εργάζεται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας εθνικής υποδομής καινοτομίας, τη διάδοση της γνώσης, την τόνωση της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογιών και την εφαρμογή / λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου χρησιμεύουν ως μηχανισμός για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτομιών. Κεντρικό σημείο εστίασης του έργο του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας. Το Ινστιτούτο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομιών (ITTI) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2013 στην πόλη Plovdiv της Βουλγαρίας. Το ITTI είναι ένας Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, εγγεγραμμένος σύμφωνα με το νόμο για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

IECE

Το IECE έχει ως στόχο να αποτελέσει τη γέφυρα διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία, να παρέχει αμοιβαία και επωφελή ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειρογνωμοσύνης, να δημιουργεί πλατφόρμες για την ανταλλαγή γνώσεων και τη δικτύωση, και να αναπτύσσει προγράμματα και δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της ευημερίας των μελλοντικών γενεών.

Το IECE έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 200 εταίρους από 25 διαφορετικές χώρες του κόσμου.

 

Το IECE επικεντρώνει τα προγράμματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων γύρω από έξι τομείς: Περιβάλλον, Πολιτική Μηχανολογία, Ενέργεια, Διοίκηση, Κοινωνικές επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής. Μέσω κάθε ενός από τους παραπάνω τομείς, το Ινστιτούτο αντιμετωπίζει τα σημαντικότερα ζητήματα βιωσιμότητας, καθώς και προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε διεθνές επίπεδο.

 

Η κινητήρια στρατηγική του Ινστιτούτου εδράζεται στον προσανατολισμό του στην αειφόρο ανάπτυξη και σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, έτσι ώστε να μπορεί να ενθαρρύνει τις μελλοντικές γενιές να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν, να δημιουργούν, να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις δραστηριότητες Ε&Α και τις εφαρμοσμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ευημερίας των μελλοντικών γενεών.

CRE.THI.DEV.

Η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης – ΔΗΣΚΕΑΝ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εστιάζει στην έρευνα, καθώς και την ανάπτυξη μελετών και σχεδίων δράσης, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την απασχόληση και την την τοπική ανάπτυξη, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεργασίας και συνεργασίες με πανεπιστήμια, εταιρείες, δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικά κέντρα, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο γνώσεων και να διευκολύνουμε τις προσπάθειες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αρχών, οργανισμών, επιχειρηματικών ενώσεων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ΔΗΣΚΕΑΝ δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μακροχρόνια συνεργασία με εταιρείες σε παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, υψηλή επαγγελματική επιμέλεια και ενθουσιασμό. Το επιστημονικό υπόβαθρο και η τεχνογνωσία της ομάδας μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και λειτουργιών.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589